توی کفشت لم بده!        !Lay on your shoes​

خدمات

 

خدمات مشاوره

اندازه گیری و اسکن پا و راهنمایی انتخاب محصول

این مرکز با همکاری مجرب ترین پزشکان ارتوپدی کشور و تیم مهندسی پزشکی از دانشگاه "علم و صنعت" و "علوم  تحقیقات" ایران، بهترین خدمات مربوط به سلامتی و مراقبت از پا را ارائه می نماید.

                                                   

                                     

 

 

 

خرید آنلاین: